Chonburi Province Red Cross Chapter

 
วันอังคาร, 05 มกราคม 2559 03:36

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

Written by 
ให้คะแนน
(0 votes)

พันธกิจ

1. ทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

2. ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

3. รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น

4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการต่างๆ ของสภากาชาดไทย

6. ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ

7. เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย

8. ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

 

วิสัยทัศน์

บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

 

อ่าน 283 ครั้ง แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 05 มกราคม 2559 03:39

JM-Eco-Cosmetics

นางบุศราวดี  เอกชัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สารจากนากยกฯ 

อ่านต่อ...

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30